1 Procent

Przekaż 1% podatku dla Łódzkiego Oddziału Szarych Szeregów.


Aby przekazać 1% swego podatku dla Łódzkiego Oddziału Szarych Szeregów wypełniając PIT pod koniec formularza,
w części zatytułowanej WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w rubryce NAZWA OPP wpisujemy:

CHORĄGIEW ŁÓDZKA ZHP – Oddział Łódzki Szarych Szeregów.

w rubryce NUMER KRS wpisujemy: 0000283814

w rubryce wnioskowana kwota wpisujemy wyliczoną wartość 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych złotych.